простяга

 • 21понадземний — а, е, поет. Який простягається, поширюється над землею …

  Український тлумачний словник

 • 22попід — прийм., із знах. і оруд. відмінками. Сполучення з прийм. попід виражають: Просторові відношення: 1) із знах. і оруд. в. Уживається на позначення предмета або місця: а) під низ яких спрямовано дію (знах. в.); б) під низом яких відбувається дія або …

  Український тлумачний словник

 • 23попідводний — а, е. Який простягається, водиться, здійснюється під водою; підводний …

  Український тлумачний словник

 • 24попідземний — а, е. Який простягається, розташований великою масою або в багатьох місцях під землею …

  Український тлумачний словник

 • 25розбіг — у, ч. 1) Біг зі швидкістю, що поступово збільшується. •• З ро/збі/гу а) поступово збільшуючи швидкість під час бігу; розбігшись; б) не встигнувши зупинитися після бігу. 2) Рух (машин, механізмів і т. ін.) з поступовим збільшенням, наростанням… …

  Український тлумачний словник

 • 26розгонистий — а, е. 1) Який рухається з великим розгоном, надмірною швидкістю. || Якому властива стрімкість руху (про ходу, крок і т. ін.). 2) Який простягається на велику відстань; просторий. || Якому властиві видовженість, розмах. || Який має великі проміжки …

  Український тлумачний словник

 • 27стогектарний — а, е. Площа якого дорівнює ста гектарам. || Який простягається на багато гектарів. || В якому за основу береться сто гектарів …

  Український тлумачний словник

 • 28простодушие —     ПРОСТОДУШИЕ1, бесхитростность, наивность, невинность, простодушность, простосердечие, простосердечность, простота, разг. простоватость     ПРОСТАК, устар. Аким простота, устар. простота, разг. наивняк, разг. простофиля, разг. сниж. колпак,… …

  Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • 29шар — (суцільна маса однорідної речовини, що покриває щось / простягається між іншими подібними), пласт, верства, товща, стал(ь)ка; прошарок, прожилок, прожилка, проверсток (між іншими такими ж); нашарування, напластування (осадове утворення); прорість …

  Словник синонімів української мови

 • 30алтай — гірська система Азії, розташована на тер. Російської Федерації, Монголії та Китаю, простягається на 2000 км при макс. ширині 500 км. Складається з складної системи сильно розчленованих хребтів, які створюють вододіл рік Об, Іртиш, Єнісей та рік… …

  Гірничий енциклопедичний словник